Για να κάνετε εικονική περιήγηση: Με το πληκτρολόγιο Με τα πλήκτρα Α - Ζ, κάνετε ζουμ in - out. Με τα βέλη δίνετε κίνηση στην εικόνα. Με το mouse Κάνετε "κλικ" πατημένο, στην εικόνα και κινείτε το mouse. Με πατημένη την "ροδέλα του" και κύλση μπρος πίσω κάνετε ζουμ in - out. Επιλογή του τρόπου της εικονικής περιήγησης από ένα ευρύ σύνολο παρουσιάσεων... Σφαιρική Περιήγηση | Έμφαση των σημείων ενδιαφέροντος  Μετακίνηση από χώρο σε χώρο ή από αναδυόμενο μενού | Προβολή σε πλήρη οθόνη | Ζουμ in – out Κίνηση  on – off | Σύνδεση του χώρου με χάρτες | Στατιστικά επισκέψεων | Εξαγωγή του "δημιουργικού" σε   .exe για διανομή CD Μπορείτε από απόσταση, να παρουσιάζετε τους εκπαιδευτηριακούς χώρους σας επιτυγχάνοντας άμεση και πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων γονέων, κηδεμόνων αλλά και των ίδιων των μαθητών ή φοιτητών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις σας και το περιβάλλον σας Καταχώριση χρήσιμων πληροφοριών στις φωτογραφίες, με τα δικά σας λογότυπα ή διαφημιστικά Δυνατότητα συνοδείας των αγγελιών σας με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του εκπαιδευτηρίου σας, με στόχο την ευκρίνεια των λεπτομερειών. Εμφάνιση της "εικονικής περιήγησης"  με σύνδεσμο στην ιστοσελίδας σας Τελική παράδοση του "δημιουργικού"  και των φωτογραφιών σε εσάς προσφέροντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού από εσάς Δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας (ή CD) για διαφημιστικούς στόχους. Παρέχεται προστασία του περιεχομένου και των διαφημιστικών ή λογοτύπων σας.     VIEW SCHOOLS INFORMATION σφαιρική και πανοραμική φωτογράφηση για εικονική περιήγηση ALL VIEW | VIEW HOUSES | VIEW OUTDOOR antthais NEWS © ARGIRIS THEODORAKIS 2009 - 2010